Podiumkunst.net bundelt digitaal erfgoed van theater, dans en muziek

Theatermaker-AnnavanKooij-4191 (1).jpg
  • jpg

Fotograaf: Anna van Kooij

Podiumkunst.net is het nieuwe netwerk en platform voor digitale collecties op het gebied van de podiumkunsten. Het netwerk brengt digitale samenwerking tot stand tussen verschillende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven. Het platform maakt (de relaties tussen) hun collecties beter zichtbaar en vindbaar en wil een inspiratiebron zijn voor kunstenaars, ontwerpers en publiek. De huidige lockdown, met het verplicht sluiten van alle culturele instellingen, toont eens te meer de urgentie aan van het digitaliseren en zichtbaar maken van ons culturele erfgoed. Podiumkunst.net is alleen al daarom een zeer wenselijk en broodnodig initiatief.

De Raad voor Cultuur heeft positief geoordeeld over de aanvraag voor Podiumkunst.net die Beeld en Geluid namens een consortium van zeven initiërende instellingen heeft ingediend. De Minister heeft dit advies gisteren overgenomen. Hiermee kan Podiumkunst.net van start. 

Binnen de podiumkunsten is enthousiast gereageerd.

 ‘Theater en muziek zijn levende kunstvormen, maar ook immaterieel cultureel erfgoed. Ze dragen bij aan onze identiteitsvorming, net als ambachten en rituelen, literaire en beeldende uitingen. Podiumkunst.net is een belangrijk nieuw initiatief dat de rijke geschiedenis van theatervoorstellingen en muziekuitvoeringen voor velen openstelt.’   Annet Lekkerkerker, Vice-voorzitter College van Bestuur, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en oud-directeur Holland Festival
‘Uren, dagen, maanden, jaren aan creativiteit liggen in laden en kasten. Wees zuinig op dit geestelijk erfgoed. Laat nieuwe generaties zich digitaal verwonderen over wat er gepresteerd is in ons gezamenlijk verleden. Historisch besef.’ Edwin Rutten, zanger en acteur  

Nationale Strategie

Het nieuwe digitale platform levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed die is opgesteld door het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door samenwerkende instellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. De strategie is erop gericht erfgoed digitaal toegankelijk te maken, met als centraal doel het actieve gebruik door publiek en makers. De focus ligt hierbij op digitalisering, maar bovenal op het in een collectief netwerk samenbrengen van erfgoedpartijen, kennisinstellingen, bedrijfsleven en de creatieve industrie.

Erfgoed levend houden

Door kennis en collecties te bundelen, is Podiumkunst.net een stimulans voor kunstenaars om bezig te zijn met erfgoed en zich actief te verhouden tot het verleden van hun discipline. Podiumkunst.net richt zich daarbij specifiek ook op studenten aan de kunstvakopleidingen. Zo wil Podiumkunst.net het erfgoed van de podiumkunsten levend houden.

2021

Podiumkunst.net begint onder meer met het ontwikkelen van de technische infrastructuur en het initiëren van inhoudelijke projecten met betrekking tot bewustwording van het belang van het digitaliseren van erfgoed. Een ander doel is het samenbrengen en ondersteunen van instellingen in de sector. Concrete projecten worden binnenkort op de website bekendgemaakt.

De initiatiefnemers van Podiumkunst.net zijn Stichting Theater in Nederland, Allard Pierson - de collecties van de Universiteit van Amsterdam, Stichting ter Bevordering van Podiumkunsten in Nederland/ Theaterkrant, Nederlands Jazz Archief, Stichting Omroep Muziek, Muziekweb en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (penvoerder).

PK_Logo_RGB_Outside_Stroke_Diap.jpg
  • jpg
Favicon for podiumkunst.net podiumkunst.net podiumkunst.net

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Beeld & Geluid nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL