Nationaal Groeifonds investeert in open leermateriaal voor het onderwijs

open school.gif
  • gif

Het Nationaal Groeifonds heeft positief geadviseerd over het voorstel om een impuls te geven aan de ontwikkeling en benutten van open leermateriaal. In dit voorstel bundelen scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties, waaronder Beeld & Geluid, hun krachten om gezamenlijk te zorgen dat open leermateriaal bijdraagt aan nóg beter onderwijs voor alle leerlingen. 

 

“Het mooiste aan kennis is het kunnen delen ervan, zodat iedereen er beter van wordt. En dat is ook precies de kracht van dit voorstel uit het Groeifonds”, zegt Dennis Wiersma, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. “Scholen en kennisinstellingen slaan de handen ineen om prachtig open leermateriaal te ontwikkelen, te verbeteren en te delen. Want als jij een mooie les over de werking van de Nederlandse democratie ontwikkelt, kan dat ook voor anderen heel waardevol zijn. Zo kunnen alle leraren van elkaar leren en hun lessen verder verrijken. En daar profiteert heel Nederland uiteindelijk weer van mee.”

 

Leraren zoeken naar manieren om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij hun leerlingen. De traditionele lesmethode kan hiervoor een goede basis bieden, maar leraren hebben behoefte aan grotere keuzevrijheid en meer regie. Dankzij de Impuls Open Leermateriaal kan een diverser aanbod van vrij beschikbaar leermateriaal worden ontwikkeld, dat flexibel inzetbaar is.

 

Beeld en geluid als open leermiddel

Beeld & Geluid is als expertiseorganisatie actief betrokken bij de samenwerking Impuls Open Leermateriaal en stelt haar expertise over leren met media beschikbaar ten behoeve van de ontwikkeling en verbetering van toegankelijke leermiddelen. De online mediacollectie beeldengeluidopschool.nl is gratis te gebruiken voor iedereen die leert, lesgeeft of werkt in het onderwijs en helpt om lessen beter aan te laten sluiten op de behoeften en belevingswereld van de leerlingen met audio en video. 

 

Impuls dankzij Nationaal Groeifonds

Er zijn al veel samenwerkingen van scholen die open leermateriaal gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs te vergroten en verder in te spelen op de talenten en behoeften van leerlingen.

Dankzij het Nationaal Groeifonds wordt het nu mogelijk voor samenwerkende scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties om hier gezamenlijk een impuls aan te geven.  Zo kunnen zij nu hun krachten bundelen en bestaand materiaal te verrijken of aanpassen en beter vindbaar maken, zodat nog meer scholen er gebruik van kunnen maken. 

 

Samenwerkingspartners open leermateriaal

De volgende organisaties zijn nu betrokken bij het programma: Beeld & Geluid, Cito, Consortium Beroepsonderwijs, EducationWarehouse, Go-Lab/Universiteit Twente, Kennisnet, Lerarencollectief, Ministerie van OCW, Onderwijsspecialisten, Open Leermiddelen Alliantie Nederland, Platform Talent voor Technologie, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen vo (VVVO), PO-Raad, Profielenberaad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, SLO, SIVON, Stichting Platforms vmbo, VO-content, VO-raad.

 

Meer informatie 

In de Video Impuls Open leermateriaal wordt uitgelegd wat het programma Impuls Open Leermateriaal precies inhoudt.

In de toelichting van de OCW-aanvragen worden de verschillende onderwijsvoorstellen voor het Groeifonds voor het primair en voortgezet onderwijs, waaronder Impuls Open Leermateriaal, nader toegelicht.

 

Contactgegevens

Ontvang het laatste Beeld & Geluid nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL